Υπηρεσιες

ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Η Εταιρία ΑΝΔΡΟΣΘΕΝΗΣ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται στην κατασκευή μεγάλων αναπτυξιακών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Κατέχοντας σημαντική θέση στον κλάδο στην εγχώρια αγορά, κινείται δυναμικά για την ισχυροποίηση της θέσης του στη χώρα της Γεωργίας και των Βαλκανίων, με την ανάληψη περισσότερων και μεγαλύτερων έργων. Σήμερα, με σημαντική θέση στην τοπική αγορά, αναλαμβάνει μεγάλα δημόσια έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και μεγάλα ιδιωτικά έργα.


Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες της περιλαμβάνουν αναλυτικά:
  - Οδοποιία Αυτοκινητόδρομους, σήραγγες, γέφυρες και λοιπά οδικά έργα
  - Γεφυροποιία
  - Υδραυλικά Δίκτυα (Ύδρευση, Αποχέτευση κλπ)
  - Λιμενικά
  - Εξόρυξη και αποκάλυψη μεταλλείων 
  - Ηλεκτρομηχανολογικά
  - Ειδικές αντιστηρίξεις εδαφών
  - Λειτουργία και Συντήρηση Οδικών Σηράγγων
  - Αναπλάσεις τμημάτων πόλεων
  - Οικοδομικά Έργα Κτίρια κατοικιών & πολυκατοικιών
  - Κτίρια γραφείων & καταστημάτων
  - Εμπορικά Κέντρα
  - Βιομηχανικά Κτίρια
  - Φράγματα
  - Ηλεκτρομηχανολογικά έργα
  - Αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα ποδοσφαίρου, αντισφαίρισης, κολυμβητήρια, κλπ)
  - Έργα εξοικονόμηση υδάτων και άλλα περιβαλλοντικά έργα