Προφιλ

   Η ΑΝΔΡΟΣΘΕΝΗΣ Α.Τ.Ε. είναι μια πλήρως ανεπτυγμένη επιχειρηματική εταιρία η οποία παρέχει υπηρεσίες σε στρατηγικούς βιομηχανικούς και τεχνολογικούς τομείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το έμπειρο προσωπικό και η ικανότητα της άμεσης προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς είναι βασικοί παράγοντες για τις επαγγελματικές επιτυχίες της.
   Ειδικεύεται σε εξειδικευμένους τομείς της βιομηχανίας όπου η εμπειρία και η γνώση την καθιστούν ικανή να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο στην σύλληψη, ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλης κλίμακας βιομηχανικών, τεχνολογικών και άλλων έργων υποδομής. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στην σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα και την αυξανόμενη σημασία του ιδιωτικού τομέα όπως αποδεικνύεται από την συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε τομείς της αγοράς.
   Χάρις στην οργάνωση της και στο σύγχρονο επιχειρηματικό της πνεύμα, έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα εντυπωσιακό αριθμό μεγάλων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς εξειδικευμένους οίκους. Αυτή η διεθνής και εκτεταμένη συνεργασία έχει προσδώσει στον Εταιρία μεγάλη εμπειρία και ικανότητες, καθιστώντας την μοναδικό και πολύτιμο συνεργάτη για κάθε μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Η εταιρία έχει παρουσιάσει ταχύτατη εξέλιξη και ανάπτυξη. Από τα κύρια ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα είναι:
1. η καθετοποιημένη παραγωγική του δραστηριότητα.
2. η ιδία παραγωγή πολλών από τις απαιτούμενες πρώτες ύλες στο χώρο των κατασκευών και ιδιαιτέρως της οδοποιίας.
3. ο σύγχρονος εξοπλισμός της.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
   Η συνέπειά μας προς τους πελάτες μας, είναι για εμάς η μεγαλύτερη υποχρέωση, η έγκαιρη και χωρίς προβλήματα ολοκλήρωση και παράδοση των έργων μας με υψηλά ποιοτικά κριτήρια, αποτελούν το βασικότερο στόχο μας. Στην αυγή του 21ου αιώνα, η Εταιρία μας προσαρμόζει την στρατηγική της στις μεταβαλλόμενες οικονομικές, επιχειρηματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και είναι δεκτική στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που εμφανίζονται. Δεσμευόμαστε στην υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων λειτουργώντας με εγρήγορση, αποφασιστικότητα και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Ανταμείβουμε τους εργαζομένους και τους συνεργάτες με τρόπο δίκαιο και επιβραβεύουμε τις πρωτοβουλίες και προσπάθειες τους.
   Εκπροσωπούμε διεθνείς Οίκους με επαγγελματισμό, ενθουσιασμό και σεβασμό στις αξίες τους προς αμοιβαίο όφελος. Με κεφάλαιο τη γνώση, επενδύουμε στην εκπαίδευση και παρακινούμε τους ανθρώπους μας να βελτιώνονται και να αναπτύσσονται συνεχώς προσωπικά και επαγγελματικά. Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρίας αναγνωρίζουμε και κατανοούμε τις ανάγκες του πελάτη και τηρούμε όσα υποσχόμαστε με αξιοπιστία και συνέπεια.

ΣΤΟΧΟΙ
   Η παρουσία μας στην ελληνική αγορά αποτελεί για την ΑΝΔΡΟΣΘΕΝΗΣ Α.Τ.Ε. μία μακροπρόθεσμη προοπτική. Μας ενδιαφέρει η αξιοποίηση της δυναμικής της χώρας σε ανθρώπους, πρώτες ύλες, τεχνολογίες, για την ικανοποίηση τόσο των εσωτερικών αναγκών της αγοράς, όσο και για την προώθηση των ελληνικών βιομηχανικών λύσεων και προϊόντων στην αγορά του εξωτερικού. Οι προοπτικές ανάπτυξής μας για την επόμενη πενταετία επικεντρώνονται στην διεύρυνση του κατασκευαστικού μας χαρτοφυλακίου καθώς και στη διατήρηση σταθερών ρυθμών ανάπτυξης στους τομείς της Οδοποιίας και των Τεχνικών Έργων.
   Η επιχειρηματική εξωστρέφεια του Ομίλου επιβεβαιώνεται από σημαντικές συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν και εξακολουθούν να πραγματοποιούνται, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση. Η ανάθεση στον Όμιλο, μέσω των εταιριών του έργων υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, αποδεικνύει τη δυνατότητα της ελληνικής βιομηχανίας να διεκδικεί ισάξια, έργα σε χώρες του εξωτερικού, ακόμα και σε ανεπτυγμένες αγορές, όπως αυτές της Δυτικής Ευρώπης. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
   Σήμερα, απασχολεί μόνιμο και εποχικό προσωπικό, συνολικά περί των 50 ατόμων στα οποία περιλαμβάνονται μηχανολόγοι και τεχνολόγοι μηχανικοί καθώς και επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων. Η επένδυση στους ανθρώπους μας, στους οποίους οφείλουμε την επιχειρηματική μας επιτυχία και στηρίζουμε τη μελλοντική μας ανάπτυξη, αποτελεί βασική προτεραιότητα για μας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών, με αρχές, ήθος και αξίες όπως η ακεραιότητα, η συνέπεια, η αφοσίωση, η δημιουργική σκέψη, η επαγγελματική ευσυνειδησία και η επιχειρηματικότητα. Ο Όμιλος έχει ενσωματώσει για τους σκοπούς αυτούς, πλήθος μεθόδων και συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στη λειτουργία του.

   Βασική επιδίωξη είναι, να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας, ώστε να παραμένουμε η πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Στεκόμαστε δίπλα τους με ειλικρίνεια, ήθος και ανοιχτή επικοινωνία και υποστηρίζουμε με πράξεις την επαγγελματική τους ανέλιξη.