Εξοπλισμος

Eξοπλισμός

    H μονάδα παραγωγής μας και το εργοστάσιο είναι η πιο προηγμένη τεχνολογικά και θα προσφέρει πλήρη έλεγχο της ποιότητας της παραγωγής με έλεγχο των θερμοκρασιών, τις πιέσεις, την οξύτητα και πολλές άλλες παραμέτρους των ουσιών. Εκτός από την υψηλή τεχνολογία, επίσης απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να συμβάλει στην παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας στο μέλλον.

 

Μελλοντικά σχέδια

    Στο μέλλον σκοπεύουμε να επεκτείνουμε την παραγωγή μας σε ασφαλτικά προϊόντα που βασίζονται στον τομέα της μόνωσης ασφάλτου, ψυχρή άσφαλτος και έτοιμα μίγματα, sbs-πολυμερούς τροποποιημένης ασφάλτου η οποία προσφέρει λύση σε χώρες με υψηλή θερμοκρασίας, όπως η Αίγυπτος.